Kloppen in de serie Campers alle plaatsen?
Verreweg de meeste plaatsen die ik beschrijf, zijn terug te vinden. Soms heb ik een niet-bestaande weg toegevoegd, bijvoorbeeld als ik in een boek een vluchtroute nodig heb. Gebouwen kloppen vaak ook wel, ook al maak ik soms bijvoorbeeld van een kleine bunker een heel grote bunker.

In andere gevallen heb ik bouwwerken verzonnen. Bij onder meer de grote camper heb ik bestaande voertuigen als voorbeeld genomen.

Kloppen de geschiedkundige feitjes?
Ja, de geschiedenissen kloppen. Hier en daar heb ik wat kleins er bij verzonnen.

Komen er ook mensen in de boeken voor die echt hebben geleefd?
Ja, zo nu en dan.

Ook komen er (onder schuilnamen) mensen in voor die nu nog leven.

De Campers vinden oorlogsmateriaal. Kan dat?
Ja, elke dag worden in Nederland en België nog voorwerpen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog gevonden. Soms gaat het om persoonlijke bezittingen van soldaten. Als je een voorwerp vindt, moet je dat laten liggen en iemand van een museum bellen. Het voorwerp is niet van jou! Voor een museummedewerker is niet alleen het voorwerp belangrijk, maar ook de plaats waar het is gevonden. En met granaten moet je al helemaal niet gaan slepen! Ze zijn levensgevaarlijk. Ook na 75 of 100 jaar kan een verkeerde aanraking nog je leven kosten. Elk jaar sterven er mensen door oude munitie… Wil je daar meer over weten? Hierover gaat het in De 21e mijn!